ΔΥΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ
Image by Cool Text: Free Graphics Generator - Edit Image

« ΤΙ ΕΙΔΕ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ''ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2015'' (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ) | ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΣ Ο Κ.ΔΑΦΕΡΜΟΣ-ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ »


ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΙΣΜΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ 400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.....

....ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ!!!


https://olympiada.files.wordpress.com/2015/10/14_february_2009.jpg?w=235&h=300

netakias

«Καταγγέλουν» οι νεοφιλελέ Μητσοτάκιδες και Γεωργιάδης για Κρατισμό την νεα κυβέρνηση, αλλά για 5 χρόνια απέλυσαν μονο τις καθαρίστριες, για το καλό των εργολάβων καθαρισμού και «ξέχασαν» το κομματικό κράτος  τους .... Από όλες τις «δεσμεύσεις» των μνημονίων όπως μειώσεις μισθών, εργασιακή ζούγκλα, επίθεση στους μικρομεσαίους, καταστροφή των γαλακτοπαραγωγών, διαπλοκή με Πακιστανικές φαρμακοβιομηχανίες, απολύσεις  κτλ «ξεχασαν» από το 2011 μια δέσμευση που αφορούσε το κομματικό Κράτος, που το 2009 είχε προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει ο Καραμανλής (φώτο)

Φαντάσματα 404 οργανισμοί στο Δημόσιο

Σε καθεστώς αδιαφάνειας και με άγνωστο αριθμό εργαζομένων εξακολουθούν να λειτουργούν 404 οργανισμοί και φορείς του ευρύτερου δημοσίου.

Οι παρεμβάσεις στο μισθολόγιο του Δημοσίου αλλά και η δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών τα προηγούμενα χρόνια δεν κατάφεραν να σταματήσουν φαινόμενα αυθαιρεσίας στις απολαβές σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», συνολικά 404 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν έχουν απογραφεί, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει η κεντρική διοίκηση τον αριθμό των εργαζομένων τους αλλά και το σύνολο των αποδοχών τους.

Η μη απογραφή των 404 ΝΠΙΔ εμπεριέχει στοιχεία παρατυπίας, καθώς στο παρελθόν έχουν τεθεί αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την καταγραφή τους, τα οποία έχουν παραβιάσει οι διοικήσεις, ενώ παράλληλα δεν πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών όπως ισχύει για το σύνολο των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ούτε ο αριθμός των εργαζομένων ούτε το ύψος των αποδοχών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των αποδοχών του συνόλου των υπαλλήλων στο Δημόσιο αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας από το 2011.

avatar

η, ίσως βοηθήσει να καταρριφθούν και πολιτικά κάποιες έννοιες όπως τις παραπάνω.

avatar

Η μη απογραφή των 404 ΝΠΙΔ εμπεριέχει στοιχεία παρατυπίας, καθώς στο παρελθόν έχουν τεθεί αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την καταγραφή τους, τα οποία έχουν παραβιάσει οι διοικήσεις

avatar

Καλή η ανάλυση, ίσως βοηθήσει να καταρριφθούν και πολιτικά κάποιες έννοιες όπως τις παραπάνω.

avatar

If you would like to get a good deal from this article then you have to apply such methods to your won website. http://www.freehomedeposit.com |
Quality content is the crucial to invite the visitors to visit the site, that's what this website is providing. http://www.freestonehomes.com |
Thanks you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information. http://www.homerunlotto.com |
I just read your blog and get the information which searching everywhere. Now it’s become on my top preference of reading for acquiring the updates without hassle. http://www.atautomotivellc.com |
I must say that while reading your post I found my thoughts in agreement with the topic that you have discussed, which happens very rare. http://www.autoclima-u-go.com |
It was a positive conversation and each day since then he has made an effort to come and speak to her about his success of the day.  http://www.auto-dalmacija.com |
Τhere is definately a great deal to learn Qbout this issue. Ι love all of the points you've mad5. http://www.autoingrosstore.com |
Your blog is really nice and unique.I like it so much. Looking forward to going over your web page again. Thanks for sharing. http://www.automazione-net.com |
Your site is really nice and unique. This is one of the best idea that you had come up for the children and I do hope that they can have better future.  http://www.autonomyla.com |
Things are very open and intensely clear explanation of issues. Was truly information. Your website is very beneficial. Appreciate your sharing. http://www.autoreisenzug.com |

avatar

If you would like to get a good deal from this article then you have to apply such methods to your won website. http://www.borrisautoparts.com |
Quality content is the crucial to invite the visitors to visit the site, that's what this website is providing. http://www.autoinjurywis.com |
Thanks you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information. http://www.vpmautogb.com |
I just read your blog and get the information which searching everywhere. Now it’s become on my top preference of reading for acquiring the updates without hassle. http://www.lighthouseautomotivellccos.com |
I must say that while reading your post I found my thoughts in agreement with the topic that you have discussed, which happens very rare. http://www.auto-satisfait.com |
It was a positive conversation and each day since then he has made an effort to come and speak to her about his success of the day.  http://www.autoshutotaska.com |
Τhere is definately a great deal to learn Qbout this issue. Ι love all of the points you've mad5. http://www.pasoautosales.com |
Your blog is really nice and unique.I like it so much. Looking forward to going over your web page again. Thanks for sharing. http://www.lafrancaistruck.com |
Your site is really nice and unique. This is one of the best idea that you had come up for the children and I do hope that they can have better future.  http://www.boknowsautorepair.com |
Things are very open and intensely clear explanation of issues. Was truly information. Your website is very beneficial. Appreciate your sharing. http://www.escoffiertruck.com |

avatar

Quality content is the crucial to invite the visitors to visit the site, that's what this website is providing. http://www.hflivehealthy.com |
Thanks you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information. http://www.medicareccr.com |
I just read your blog and get the information which searching everywhere. Now it’s become on my top preference of reading for acquiring the updates without hassle. http://www.vhghealthcenters.com |
I must say that while reading your post I found my thoughts in agreement with the topic that you have discussed, which happens very rare. http://www.healthconceptswi.com |
It was a positive conversation and each day since then he has made an effort to come and speak to her about his success of the day.  http://www.10-week-fitness.com |
Τhere is definately a great deal to learn Qbout this issue. Ι love all of the points you've mad5. http://www.voltaclubfitness.com |
Your blog is really nice and unique.I like it so much. Looking forward to going over your web page again. Thanks for sharing. http://www.buyhealthmaster.com |
Your site is really nice and unique. This is one of the best idea that you had come up for the children and I do hope that they can have better future.  http://www.veramarhealth.com |
Things are very open and intensely clear explanation of issues. Was truly information. Your website is very beneficial. Appreciate your sharing. http://www.icanfitnesscenter.com |
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.  http://www.fitnesslublin.com |

avatar

Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job! http://www.oncarecrm.com |
I am really glad to be here.I hope to see more great articles here in the future too so keep it up and good luck to all of you! http://www.azheartcare.com |
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work http://www.mfitnesslonetree.com |
Hello, i am glad to read the whole content of this blog and am very excited and happy to say that the webmaster has done a very good job here to put all the information content and information at one place. http://www.fourthsectorhealth.com |
Thanks combination of suitable and useful information and well-written sentences that will certainly entice your sense.There are so multiple comments here that are really entertaining and conducive to me thanks for sharing a link especially for sharing this blog. http://www.sandiegofitnessclub.com |
I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. http://www.liveithealthyforlife.com |
I am truly inspired by this online journal! Extremely clear clarification of issues is given and it is open to every living soul. I have perused your post, truly you have given this extraordinary informative data about it. http://www.greenupcountyhealth.com |
This is a fantastic website and I can not recommend you guys enough. Full of useful resource and great layout very easy on the eyes. http://www.boulder-vision-care.com |
Dear, I am very like your website and all post. it is great and usefull for us. i will often come here,and support any post which your push. Tks. http://www.serenelovingcare.com |
I have not much time to visit many websites. But today I found this site accidently. I explored much information which is useful to my life. Thanks! http://www.c3caregiver.com |

avatar

Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job! http://www.ribusiness4equality.org |
I am really glad to be here.I hope to see more great articles here in the future too so keep it up and good luck to all of you! http://www.marinebusiness.org |
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work http://www.inthebusinessofhope.org |
Hello, i am glad to read the whole content of this blog and am very excited and happy to say that the webmaster has done a very good job here to put all the information content and information at one place. http://www.yallabusiness.org |
Thanks combination of suitable and useful information and well-written sentences that will certainly entice your sense.There are so multiple comments here that are really entertaining and conducive to me thanks for sharing a link especially for sharing this blog. http://www.businessforbreakfast.org |
I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. http://www.profitme.org |
I am truly inspired by this online journal! Extremely clear clarification of issues is given and it is open to every living soul. I have perused your post, truly you have given this extraordinary informative data about it. http://www.launchthebusiness.org |
This is a fantastic website and I can not recommend you guys enough. Full of useful resource and great layout very easy on the eyes. http://www.wildaboutcars.org |
Dear, I am very like your website and all post. it is great and usefull for us. i will often come here,and support any post which your push. Tks. http://www.autocarsupdate.org |
I have not much time to visit many websites. But today I found this site accidently. I explored much information which is useful to my life. Thanks! http://www.specialcarsrl.org |

Τo σχόλιό σας

Αποστολή ως ανώνυμος - ή -

Δέν επιτρέπεται η χρήση HTML tags για τα σχόλια αυτού του blog


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
MySpace Backgrounds @ HTML-Codes.com
MySpace Backgrounds, MySpace Layouts, MySpace Codes, MySpace Graphics